Benvinguts/des al web
de Carmina Solà i Solè
G R A T I S S I M U M

Obra realitzada amb fang refractari d'alta cocció i pigments minerals.

Carmina Solà i Solè
GRATISSIMUM

Benvinguda.


L'ànima humana encarnada en un cos físic, rep la benvinguda de la mare terra.

Colección "Nasciturus".


A continuació, obres de "Nasciturus". La primera obra dona nom a la col·lecció.

"Nasciturus".


Següent obra
Escultura
E S C U L T U R A